top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

Deze website van Jazz in Hasselt VZW is in eerste instantie bedoeld om informatie te verschaffen over live jazz optredens en geïnteresseerde hiervan, na inschrijving op de mailing list, hiervan op de hoogte te houden. Daarnaast biedt de vzw de mogelijkheid om een bijdrage te storten uit sympathie, als steun aan de vereniging en de actoren en organisaties waar zij mee samenwerkt. Dit wordt aangeboden als vouchers, steunkaarten, … binnen het raamwerk van ‘verkoop op afstand’. Door een bestelling te plaatsen op onze website ontstaat bijgevolg een overeenkomst tussen de verkoper en de koper.

Artikel 2. Verkoper

De verkoper is

Jazz in Hasselt vzw
Spoorwegstraat 17, 3500 Hasselt,

 

ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0439.337.843.

Artikel 3. Aangeboden goederen

De verkoper bepaalt het aanbod op de webshop. Hij kan het aanbod te allen tijde wijzigen.

Hij geeft een omschrijving en illustreert die eventueel met afbeeldingen. De koper erkent voldoende geïnformeerd te zijn over de goederen wanneer hij de bestelling plaatst. De koper kan te allen tijde meer informatie vragen aan de koper via het webformulier of per email (jazzinhasselt@gmail.com).

Artikel 4. Bedenktijd

De koper heeft de bedenktijd die de Belgische wet voorziet voor verkoop op afstand. Dit betekent dat indien de koper zich bedenkt, hij de bestelling binnen die bedenktijd kan terugsturen naar de verkoper. Gezien het doorgaans gaat om vouchers, steunkaarten, … gaat het in de meeste gevallen om immateriële goederen die niet teruggestuurd kunnen worden. De koper kan zich echter ook in deze gevallen bedenken en om terugbetaling vragen.

Daartoe dient de koper de verkoper schriftelijk in te lichten (via het webformulier of per e-mail); vervolgens stuurt de koper de goederen terug (indien van toepassing) en stuurt het bewijs van verzending eveneens door. De verkoper stort bij ontvangst van de goederen, voor zover zij in perfecte staat verkeren bij ontvangst, de prijs van de goederen terug. Eventuele verzendkosten worden niet teruggestort. Bij immateriële aankopen gebeurt de terugbetaling automatisch en dit in principe binnen de 7 dagen na de aanvraag.

Artikel 5. Levering

De verkoper verzendt de goederen naar het adres dat de koper heeft opgegeven. Voor immateriële goederen wordt dit per e-mail bevestigd. Een eventuele levertermijn is indicatief en niet bindend. Indien de verkoper de goederen niet binnen een redelijke termijn kan leveren, dan licht hij daarvan de koper in, die dan de bestelling kan annuleren.

De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling

Betaling gebeurt on-line via een betaalplatform. In geval van terugstortingen wordt enkel terugbe-taald op de bankrekening die de koper gebruikt heeft om de goederen te betalen.

Indien een betaling na levering dient te gebeuren, dan dient het bedrag volledig betaald te zijn binnen de 8 werkdagen. Tot de volledige betaling van de koopsom geldt een eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7. Klachten en Geschillen

Klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen gemeld te worden per e-mail of via het webformulier.

In geval een klacht niet minnelijk kan opgelost worden, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis van het geschil te nemen.

Op deze overeenkomst alsook alle rechtshandelingen die ermee verbonden zijn is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor zoveel als nodig is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.

Artikel 8. GDPR

De verkoper houdt de gegevens van de koper bij ten einde alle handelingen uit te voeren die de overeenkomst voorziet. Een uitvoerige omschrijving staan in de Privacy Verklaring op deze website.

bottom of page