top of page

PRIVACY-verklaring

 

1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Jazz in Hasselt vzw
Spoorwegstraat 17, 3500 Hasselt, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0439.337.843.

 

jazzinhasselt@gmail.com

 

2. De verwerkingsdoeleinden

 

De gegevens worden enkel gebruikt en bewaard voor facturatiedoeleinden en administratieve doeleinden zoals opgelegd bij wet. Bij deelname aan betalende activiteiten worden de gegevens bovendien gebruikt om de deelnemers uit te nodigen en op de hoogte te houden van de praktische modaliteiten van de activiteiten, alsook om de kwaliteit van de organisatie van deze activiteiten te borgen en te verbeteren.

 

3. De gerechtvaardigde belangen

 

Klanten kunnen eveneens op de hoogte gebracht worden van nieuwe producten of activiteiten die op de website aangeboden worden. Hiervoor wordt echter een opt-out voorzien in elke mail die hieromtrent verstuurd wordt.

 

4. De ontvangers van de persoonsgegevens

 

Het bestuur en het secretariaat van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als – binnen het kader van secretariaatsactiviteiten – het secretariaat van de vzw hebben toegang tot deze gegevens in het kader van de gerechtvaaardigde belangen.

 

5. Gegevensoverdracht

 

Behoudens de verplichte gegevensmededeling (bv. BTW-listing) en de hoger vermelde uitwisseling met het secretariaat van de vzw, is geen gegevensoverdracht voorzien.

 

6. Waarborgen

 

Eenmaal de gegevens de host van de webshop verlaten vallen ze onder de hoede van de verwerkingsverantwoordelijke. De hosts van de webshop (wix.com) nemen, op hun verantwoordelijkheid, zelf maatregelen ter beveiliging van de data.

 

7. Recht op inzage en aanpassing

 

Een kopie van de opgeslagen gegevens kan steeds per e-mail gevraagd worden. Op dezelfde wijze kan een klant vragen om uit het bestand geschrapt te worden, tenzij de wet dit niet toelaat.

bottom of page